vrijdag 10 april 2020 | Home | Bestenlijsten | Bestenlijsten NL | Calculators | Nieuws | Records | Uitslagen | VZA Ranglijsten | Weer |
 
Recente uitslagen
  meer uitslagen
zo 08-03: 4e Natuurloop Cadzand-Bad (51)
za 07-03: 53e Massaloop Oostkapelle (174)
za 29-02: Scheldeloop Terneuzen (61)
za 29-02: 31e Kustcross Vlissingen (107)
 

Wanneer komen prestaties in de uitslagen/bestenlijsten van Atletiek Zeeland?


vrijdag 4 december 2015 - Auteur/Bron: Eddie Pekaar

INFO – Ruim twee jaar geleden is Atletiek Zeeland gestart met eigen bestenlijsten. Het hoe en waarom daarvan, is via deze link terug te lezen. Het belangrijkste verschil met de oorspronkelijke ranglijsten van de VZA (Vereniging Zeeland Atletiek), is dat je voor de opname van prestaties, geen lid hoeft te zijn van een Zeeuwse of landelijke atletiekvereniging. Die landelijke atletiekvereniging telt bij de VZA trouwens alleen als je daadwerkelijk in Zeeland woont.

Andere verschillen zijn dat de nadruk bij de eigen bestenlijsten vooral ligt op de midden en lange afstand, dat prestaties pas worden opgenomen vanaf junioren B en dat AV Flakkee niet als een Zeeuwse vereniging wordt gezien. Bovendien blijven prestaties van de betere Zeeuwse atleten, die door studie of werk de provincie hebben verlaten en daarom lid zijn geworden van een atletiekvereniging in hun nieuwe leefomgeving, opgenomen worden in de bestenlijsten van Atletiek Zeeland. Uiteraard zou het overzichtelijker zijn als er maar één Zeeuwse bestenlijst zou bestaan. Maar daarvoor liggen de standpunten spijtig genoeg al jarenlang te ver uiteen.

Bij de start van de bestenlijsten van Atletiek Zeeland, gaf ik al aan dat het waarschijnlijk even zoeken zou zijn naar een definitieve vorm. Of deze intussen gevonden is, valt nog altijd moeilijk te zeggen. Maar omdat ik steeds vaker verzoeken voor het opnemen van her en der geleverde prestaties ontvang en verwacht dat dit zonder in te grijpen alleen maar zal toenemen, voel ik me gedwongen de voorwaarden opnieuw te omschrijven. Al is dat vanzelfsprekend gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch waag ik een poging om hopelijk duidelijker te maken over wanneer wel en wanneer niet. Al besef ik dat het dan nog steeds niet eenvoudig zal zijn om altijd consequent te handelen. De voorwaarden, die ik bij de lancering van de bestenlijsten formuleerde, hebben achteraf immers ruimschoots bewezen, dat ik er toch behoorlijk van ben afgeweken.

Het is echter nooit de bedoeling geweest om iedere prestatie te willen opnemen. En zeker niet om een compleet overzicht van iedere Zeeuwse hardloper op te bouwen, zoals sommigen blijkbaar denken. Het moet immers wel een hobby blijven en liever geen moetje. Vandaar de drang om de voorwaarden beter te omschrijven. Dat dit sommigen teleur zal stellen, neem ik maar voor lief.

Maar voordat ik de vanaf nu geldende voorwaarden prijsgeef, toch eerst een stukje geschiedenis om de oorsprong van de Zeeuwse ranglijsten te schetsen. Uitgangspunt bij de opzet was om jaarlijks de Top 25 van Zeeuwse prestaties van de meest gangbare onderdelen op baan en weg vast te leggen. En wanneer van toepassing deze toe te voegen aan de Zeeuwse records en bestenlijsten allertijden. Dat dit een tijdrovend werk was, zal een ieder duidelijk zijn. Al waren er in die tijd beduidend minder atleten en vooral minder wedstrijden dan nu. Maar in sommige gevallen werden er toen bij langere wedstrijden, indien officieel vastgelegd, ook wel tussentijden meegenomen. Het hoeft waarschijnlijk geen betoog, dat bij de jaarlijkse verschijning van de handmatig samengestelde Zeeuwse ranglijsten in stencilvorm, deze in veel gevallen niet meer actueel waren. Om maar te zwijgen over de nauwelijks te voorkomen fouten.

Door het gebruik van een database en uiteraard de ontwikkeling van het internet, is het mogelijk geworden om onbeperkte hoeveelheden prestaties in te voeren. Toen alles nog handmatig moest worden gedaan, zat daar vanzelfsprekend een knelpunt. Een database is het best voor te stellen als een enorme bak, waarin zonder enige controle vooraf, gegevens (prestaties) worden toegevoegd. Door de database met zogenaamde query's (opdrachten) te benaderen, kan deze evenwel razendsnel de gewenste actuele overzichten samenstellen.

Vanaf de start van de eigen bestenlijsten zijn van de meeste Zeeuwse wedstrijden de complete uitslagen aan deze database toegevoegd, waardoor deze, tenminste voor de gangbare afstanden, een integraal onderdeel vormen van de bestenlijsten. Een bijkomend voordeel is dat de aanwezige individuele prestaties door een klik op een link of met een zoekopdracht eenvoudig kunnen worden gevonden.

Maar ter zake. Welke voorwaarden gelden dan nu?

De focus zal vanaf nu gericht zijn op de betere prestaties. Uiteindelijk gaat het toch vooral om actuele bestenlijsten op de meest gangbare afstanden te kunnen tonen. De bestenlijsten zijn daar immers ooit voor in het leven geroepen. Goede prestaties verdienen het uiteraard ook om breder onder de aandacht te worden gebracht. En natuurlijk is er de hoop anderen daarmee te inspireren. Want dat is toch de essentie van sport. De uitdaging!

Om deelname aan de Zeeuwse wedstrijden te stimuleren, blijven de uitslagen hiervan compleet worden opgenomen. Tenminste voor zover dat met een redelijke inspanning te doen is. De uitslag moet immers wel beschikbaar zijn in een eenvoudig te verwerken bestand. En dus geen pdf, zoals te vaak het geval is. Bij Zeeuwse wedstrijden met meer dan twee afstanden, worden overigens alleen de twee langste opgenomen. Bij deze zou ik alle wedstrijdorganisaties dringend willen oproepen zich te beperken tot één afstand per wedstrijd. En dan het liefst ook nog een standaard afstand, zodat er vaker kans is een PR te verbeteren.

Hoewel het uitgangspunt om een ieder een passende afstand te bieden sympathiek is te noemen, is er ook een schaduwzijde. Sommigen kiezen daarom juist bewust voor een andere afstand, zodat ze daardoor meer kans op een ereplaats maken. Daarmee wordt echter in veel gevallen de wedstrijd ontdaan van zijn belangrijkste kenmerk: onderlinge strijd. Waarom niet één wedstrijdafstand met een uitslag en eventueel een huldiging? De andere afstanden zouden dan simpelweg trainingslopen kunnen worden genoemd. Uiteraard zonder huldiging en uitslag.

Vanzelfsprekend blijven ook zoveel als mogelijk de prestaties over standaard afstanden uit de Nederlandse topwedstrijden en marathons in binnen- en buitenland worden opgenomen. Al dien je wel aan meerdere Zeeuwse wedstrijden te hebben meegedaan om hiervoor in aanmerking te komen. Als grens voor opname geldt bij deze wedstrijden, onafhankelijk van de afstand, een tempo van minimaal 10km/u. Bij heftige weersomstandigheden of een heel zwaar parcours, kan dat mogelijk iets versoepeld worden.

Van regionale wedstrijden buiten Zeeland zullen in principe alleen prestaties op reguliere afstanden van de betere Zeeuwse atleten worden opgenomen . Daarvoor geldt dan wel een minimum snelheid van 15 km/u en 13.4 km/u voor de vrouwen vanaf tenminste 10 km. Als aan deze voorwaarde door één deelnemende atleet wordt voldaan, zullen ook eventueel andere Zeeuwse deelnemers worden toegevoegd. Voor hen geldt dan vanzelfsprekend wel het minimale tempo van 10 km/u.

Feitelijk zouden alleen prestaties op exact gemeten parcoursen moeten worden opgenomen. Maar dat is vooral in onze provincie nauwelijks het geval. Bij twijfel zal ik echter niet schromen de afstand aan te passen naar de realiteit.

Dat je ook kunt doorschieten met regeltjes, bewijst de Atletiekunie in de toekenning van Nederlandse records. Sébastièn Schletterer heeft daar een nare ervaring mee. Geheel buiten zijn schuld, is hem door te starre regels een Nederlands record op de 1000m in de categorieën Mannen 35 en Mannen 40 onthouden. En dat is uiteraard betreurenswaardig.

Onderstaand een forumreactie van hem op losseveter.nl, naar aanleiding van een relletje over een tussentijd op de 15 km van Abdi Nageeye in de Tilburg Ten Miles 2015, dat een NR had moeten zijn. Na een fel protest van Abdi zou het uiteindelijk toch zijn toegewezen. Maar blijkbaar is het nog steeds niet verwerkt, want op de website van de Atletiekunie staat immers Khalid Choukoud als recordhouder aangegeven. Overigens ook met een tussentijd uit dezelfde wedstrijd, maar dan uit 2013.

“Mij overkwam een dergelijke situatie vorig jaar in Oudenaarde (B). Ik had bij het inschrijven voor de 1000m doorgegeven een NR M40 te willen lopen met richttijd 2.25min. Word ik doodleuk in een trage masterserie geplaatst zonder tempomaker (leeftijdsdiscriminatie!). Ondanks mijn boosheid toch de focus weten te behouden en mensen gevraagd onderweg tussentijden door te geven. Doorkomst op 800m was 1.52.5 maar de laatste 60m zat ik flink in de verzuring waardoor ik kostbare seconden verloor. Toch helemaal solo naar 2.23.8min. gesneld. Echter de klok bleef doorlopen. Bleek mijn serie (waar ik niet eens thuishoorde!) de enige serie van de dag waar de elektronische tijdwaarneming haperde, dus moest ik het doen met 1 officiële handgeklokte tijd. Hierdoor geen NR M40 en M35!”

Reacties
Marathons worden wel opgenomen, mits de snelheid minimaal 10 km is. En zodra dat het geval is, worden ook andere afstanden van dezelfde wedstrijd meegenomen. Uiteraard met dezelfde snelheidsvoorwaarde.

De tekst heb ik aangepast. Nu staat er "binnen- en buitenlandse marathons".
Eddie Pekaar - Koudekerke - 07/12/2015 16:15:14

Eddie, die 15km/u voor regionale wedstrijden buiten Zeeland geldt waarschijnlijk voor de 10km? Bij de (halve)marathon van Spijkenisse werd er door de Zeeuwse deelnemers niet harder dan 12.7km/uur gelopen maar ze staan wel vermeld.
Jos den Hollander - Goes - 07/12/2015 14:00:03


Reageer!     Alleen geregistreerde bezoekers mogen reacties plaatsen.
Ben je nog niet geregistreerd? Lees dan eerst onderstaande forumregels en registreer als je deze accepteert.

Achternaam: Wachtwoord:

Atletiek Zeeland stelt inhoudelijke reacties op artikelen zeer op prijs. Zorgvuldigheid is echter een voorwaarde. Een reactie dient daarom te voldoen aan onderstaande forumregels.

Forumregels Atletiek Zeeland

>Een reactie op een artikel moet vanzelfsprekend betrekking hebben op het artikel waaronder het wordt geplaatst.
>De reactie mag uiteraard niet in strijd zijn met de Nederlandse grondwet.
>Een anonieme reactie is niet toegestaan. Een dergelijke reactie wordt zo spoedig mogelijk verwijderd. Ook een reactie onder valse naam is uit den boze!
>De inhoud van een reactie valt onder de volle verantwoordelijkheid van de auteur. Uiteraard behoeft Atletiek Zeeland de inhoud van een reactie niet te delen of te ondersteunen. Voor de inhoud van een reactie kan Atletiek Zeeland derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld.
>Het forum is louter bedoeld voor onderlinge discussie over het hardlopen in haar breedste vorm. Reclame voor evenementen of wedstrijden, commerciële uitingen en soortgelijke bijdragen zijn niet toegestaan. Ook het overbrengen van persoonlijke felicitaties, bedankjes of anderzijds horen niet thuis in het forum.
>In de bejegening van andere deelnemers aan het forum dient respect en wellevendheid het uitgangspunt te zijn. Scherp discussiëren is uiteraard mogelijk en zelfs wenselijk, maar de reactie mag nooit bedreigen, beledigen, discrimineren of nodeloos kwetsen. De reactie mag ook geen privé-gegevens van derden bevatten.
>Een reactie dient kort en bondig te zijn geformuleerd. Bovendien dient deze voor een brede groep begrijpelijk leesbaar te zijn.
>Het gebruik van BLOKLETTERS is niet toegestaan. Voorkom ook onnodige spelfouten in een reactie door gebruik te maken van spellingcontrole.
>Atletiek Zeeland gaat uit van de goede wil van de forumdeelnemers. Reacties die niet stroken met de hiervoor genoemde forumregels, worden zonder enige uitleg uit het forum verwijderd.

Registreer hier en respecteer bovenstaande forumregels bij het geven van een reactie.
 
Laatste reacties:
Jan Roose: Dore Priester En Ricardo Sint ..
Erwin Harmes: Zal Heerser John Vermeule Ooit..
Jan Roose: Dore Priester En Ricardo Sint ..
Jeroen Janse: Resultaten Run Your Own Race 5..
Recente Zeeuwse prestaties meer prestaties
08-03: 45e CPC Loop Den Haag (89)
01-03: 20 van Alphen Alphen a/d Rijn (4)
01-03: Rico Salvettiloop Moergestel (2)
23-02: NK indoor Senioren Apeldoorn (1)
23-02: Wegwedstrijd Xabia (1)
22-02: BK indoor studenten Gent (2)
15-02: NK indoor A/B-junioren Apeldoorn (2)
Atletiek Zeeland © 2020